PRESENTACIÓ

Què és un Banc del Temps?

Els Bancs del Temps són xarxes d'intercanvi de temps (hora per hora) entre persones que s'inscriuen al projecte amb l'objectiu de donar, rebre i compartir el seu temps amb altres persones, generalment del seu entorn més proper (veïns i veïnes del barri on viuen o treballen).

És el primer banc que funciona sense diners, únicament es pot ingressar temps que es retira a mesura que s'utilitza. Una persona diposita unes hores de temps oferint un servei que vol donar i, a canvi, pot demanar temps d'altres persones per resoldre necessitats diàries, rebre alguna formació...

No es tracta d'un projecte de voluntariat, ja que el servei que es realitza es remunera amb hores. La unitat d'intercanvi en el Banc de Temps és l'hora, independentment del servei que s'ofereix o es rebi.

 Com funciona?

Totes les persones tenim coneixements, habilitats i serveis que oferir i demanar; per tant, cada persona ofereix allò que coneix o li agrada fer i, a canvi, pot demanar serveis d'altres socis i sòcies. Cada persona inscrita tindrà un perfil d'usuari al programa de gestió de Bancs de Temps de l'ADBdT anomenat TimeOverFlow on gestionar personalment les seves ofertes demanades, intercanvis, dades personals, etc.


Qui pot participar?


Podran formar part del Banc de Temps del Vendrel "Temps en Xarxa" qualsevol persona de més de 16 anys. Els joves d'entre 16 i 18 anys que vulguin inscriure's al BdT hauran de presentar a més de tota la documentació necessària per l'inscripció, una autorització específica del pare/mare o tutor/ra legal, per tal de formalitzar la seva inscripció.